Politika sustava upravljanja kvalitetom i zdravljem i sigurnošću na radu

Tvrtka SMART VIEW d.o.o. obvezuje se pružati usluge poštujući odgovarajuće interne i nacionalne norme i propise koji se odnose na kvalitetu i zaštitu zdravlja i sigurnosti zaposlenika. Također veliku brigu posvećujemo kontinuiranom usklađivanju svojih djelatnosti sa svim zakonskim propisima i ostalim zahtjevima.

Za SMART VIEW d.o.o. je ispunjenje zahtjeva korisnika usluga i poštivanje utvrđenih normi u području ispitivanja kvalitete prometne signalizacije, označavanja prometne signalizacije i održavanja baze podataka prometne signalizacije, obveza od najveće važnosti, pa se za svaku uslugu provodi planiranje i upravljanje procesima prema utvrđenim postupcima.

Odnosi s kupcima i dobavljačima zasnivaju se i održavaju na međusobnom povjerenju, a posebno prilikom usklađivanje termina, specifikacija i zahtjeva za kvalitetu i zaštitu zdravlja i sigurnosti zaposlenika.

Trajno će se provoditi stručno osposobljavanje zaposlenika sa svrhom podizanja kvalitete i odgovornosti za izvršenje njihovih zadataka, za siguran rad, korištenje sredstava zaštite i odgovoran stav prema vlastitom zdravlju i napretku.

U cilju stalnog poboljšanja kvalitete te zdravlja i sigurnosti zaposlenika, razvijati ćemo nova tehnička i tehnološka rješenja, a po njihovom usvajanju prihvatiti ih kao nova standardna rješenja.

SMART VIEW d.o.o. održava sustav upravljanja koji utvrđuje i trajno poboljšava kvalitetu izvršenih usluga, a usvajanjem i održavanjem standarda za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, brinuti ćemo se da stvorimo sigurna radna mjesta za naše zaposlene.

Dajemo punu podršku za savjetovanje i sudjelovanje radnika u svim bitnim elementima sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu.

Posebnu pažnju posvećujemo sprječavanju nesreća, ozljeda, profesionalnih bolesti, ekoloških i fizičkih šteta, te općenito sprječavanju rizika za zdravlje povezanih uz posao.

Međunarodne norme ISO 9001:2015 i ISO 45001:2018 zahtijevaju redovito praćenje i ocjenjivanje sustava osiguranja kvalitete i sigurnosti na radu, kako interno, tako i eksterno i to od organizacije ovlaštene za certifikaciju, a osvojeno priznanje, certifikat, nastojati ćemo sačuvati i obraniti u svim sljedećim provjerama.

Ocjena sustava upravljanja provoditi će se najmanje jednom godišnje, a planske interne provjere biti će podloga za poduzimanje korektivnih mjera, analizu rizika i prilika i stalnu kontrolu svih radnih aktivnosti u daljnjem razvoju i poboljšanju sustava upravljanja kvalitetom i zdravljem i sigurnošću na radu.

Svaki djelatnik je upoznat s politikom sustava upravljanja, shvaća je i prihvaća kao trajno načelo u vlastitom djelovanju.

Ova politika je dostupna svim zainteresiranim stranama, a biti će kontinuirano preispitivana u svrhu osiguravanja trajne primjerenosti.

U Zagrebu, 27.01.2022.

Smart View d.o.o. akreditirani je ispitni laboratorij, prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1669.

Glavna zadaća Ispitnog laboratorija je provođenje ispitivanja kvalitete oznaka na kolniku i prometne signalizacije na dogovorenim prometnicama i prometnim površinama.

Kako Smart View d.o.o. posebnu pozornost posvećuje kvaliteti svojih usluga i trajno je orijentiran na poboljšanje svojih procesa poslovanja, posjedovanjem certifikata ISO 9001 te ISO 45001 upravo to i potvrđuje.