EU PROJEKTI

KORISNIK:
SMART VIEW d.o.o.
NAZIV PROJEKTA:
“Povećanje konkurentnosti društva SMART VIEW unapređenjem sustava upravljanja kvalitetom”
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Društvo SMART VIEW d.o.o. zbog kontinuiranog porasta potražnje ulaže u uvođenje sustava upravljanja kvalitetom kojima će osnažiti poslovnu prednost, povećati tržišni udio te optimizirati poslovne procese. Shodno tome, Društvo je uvidjelo potrebu za uvođenjem certifikata za normu HRN EN ISO 17025:2017 za akreditaciju laboratorija te normu HRN EN ISO 45001:2018 za upravljanja zdravljem i sigurnošću na rad.
CILJEVI i OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Realizacijom projekta uvedena su dva certifikata za normu HRN EN ISO 17025:2017 za akreditaciju laboratorija te normu HRN EN ISO 45001:2018 za upravljanja zdravljem i sigurnošću na rad.

Ukupna vrijednost projekta

175.750,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU

119.510,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta

Od 01.09.2020. do 01.09.2021.

Kontakt osoba

Matko Bačura, info@smartview.hr

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća SMART VIEW d.o.o.